• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 950 (05.10-11.10.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 950 (05.10-11.10.2018)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 950 (05.10-11.10.2018)

  İLAN

   

  EĞİRDİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

   

  İlçemize bağlı, Serpil ve Yuvalı Köyünde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 2 (iki) adet taşınmazın irtifak hakkı tesisine ilişkin ihale, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Eğirdir Milli Emlak Şefliği Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

  • İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Eğirdir Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
  • Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
  • İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
   1. Tebligat için Türkiye’ de gösterilecek adres beyanı,
   2. Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
   3. Geçici teminatı ait belgeyi,
   4. Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
  • Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

   

  İlan olunur.

  İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN:

   

   

  Mah/ Köy:

   

  Mevkii:

   

  Cinsi:

   

  Pafta:

   

  Ada:

   

  Parsel:

   

  Yüzölçümü  (M²):

   

  Hazine Hissesi (M²):

   

  İmar Durumu:

   

  İrtifak Hakkı Süresi

  İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli  

  İrtifak Hakkı  Amacı

   

  Geçici Teminatı (TL):

   

  İhale Tarihi:

   

  İhale Saati:

   

   

   

   

  Serpil Köyü

   

   

   

   

  Baldıranlı

   

   

   

   

  Tarla

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

  0

   

   

   

   

  149

   

   

  216.361,28

   

  (5.000,00 m2’si irtifak hakkı işlemine konu edilecektir)

   

   

   

   

  Tam

   

  İmarsız

   

  (Taşınmaz malın 211.311,28 m2’si Tarım ve Orman Bakanlığına tahsislidir)

   

   

   

   

   

  30 (yıl)

   

   

   

   

  2.200,00 TL

   

   

   

   

  Soğuk Hava Deposu Yapılmak Üzere

   

   

   

   

  660,00

   

   

   

   

  17/10/2018

   

   

   

   

  10:00

   

  Yuvalı Köyü

   

  Oluk

  Boğazı

   

  Ham Toprak

   

  M25-c-10-a

   

  207

   

  16

   

  29.000,00

   

  Tam

   

  İmarsız

   

  30 (yıl)

   

  1.615,00 TL

   

  Organize Hayvancılık / Hayvancılık Yapılmak Üzere

   

  484,50

   

  17/10/2018

   

  10:30

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler