• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 518 (21.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 518 (21.07.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 518 (21.07.2020)

                                                                                                    İLÂN

                                                                        EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 3 (Üç) Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma usulüne göre kiraya verilecektir.
  2. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.
  3. Kira ihalesi 28/07/2020 tarih Salı günü Saat:15:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  4. Kiraya verilecek taşınmazlara ait vasıflar aşağıdadır.
            SIRA  

  YERİ

   

  ADA PARSEL NO

  YÜZÖLÇÜMÜ

  (m²)

  NİTELİĞİ  

  KİRA SÜRESİ

   AYLIK KİRA BEDELİ İHALE
  MUHAMMEN BEDELİ
  GEÇİCİ TEMİNAT

  (%3)

  DAMGA VERGİSİ

  (Binde 5,69)

  TELLALİYE

  (%1)

            1 Yeni Mahalle Gökkuşağı Sk. No:1 EĞİRDİR 552 Ada

  7 Parsel

  17,00 m2 İşyeri  

  1 (Bir) Yıl

   

   

  500,00 TL

   

  6.000,00 TL

  180,00 TL 34,14 TL 6,01 TL
  2 Altınkum Mahallesi Barla Cad. No:10 EĞİRDİR 242-243 Ada

  33-35 Parsel

  1250,00 m2 Halı Saha  

   

  1 (Bir) Yıl

   

  3.500,00 TL

   

  42.000,00 TL

  1.260,00 TL 239,00 TL 421,00 TL
  3 Cami Mahallesi Sivişler Sk. No: 2\AC EĞİRDİR 12 Ada

  26 Parsel

  39,00 m2 Tuvalet  

  3 (Üç) Yıl

   

  1.200,00 TL

   

  14.400,00 TL

  432,00 TL 81,94 TL 145,00 TL

   

  1. Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.
  3. İsteklilerde aranılan belgeler;

  a ) Kanuni yerleşim yerini ( ikametgâh ) gösterir belge,

  b )  Tebligât için adres bildirimi,

  c )  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  1. d) Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,

  e )  İstekli adına vekâleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,

  1. f) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
  2. g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

        İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatinde ihale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur.

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler