• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO: 106 (13.02.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 106 (13.02.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO: 106 (13.02.2020)

  T.C.EĞİRDİR İCRA DAİRESİ

  2019/41 ESAS

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bilirkişi raporuna göre; Isparta ili Eğirdir İlçesi Yazla Mahallesi yazla yolu mevkii 218 ada 6 parsel de kayıtlı 389,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliğibodrumzemin normal ve çekme katlı yedi daireli kargir apartman niteliğinde olantaşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olup,15/150 arsa payla,bodrumkat: 2 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğinde dairedir. Belediye imar planı içerisinde kalmakta olup ayrık nizam 3 katlı yapılaşmaya müsaittir. Eğirdir gölünün 100 mt güneyinde bulunur.taşınmaz yığma yapı tarzında bodrum zemin normal ve çekme katlı dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatısı çekme kat üzeri marsilya kiremitle kaplı olup, çevresi teras olarak kullanılmaktadır. binanın dört cephesi açık olup bahçe ile çevrilidir.bina girişi kuzey cephedendir.merdivenler mozaik kaplı,demir koruklukludur.giriş kapısı doğramalıdır.pencereler ahsap doğramalı olup korkulukludur,Eğirdir Belediyesinden 1975/54 nu ile inşaat ruhsatı alınmış,Emlak vergi beyanına göre inşaatın bitiş yılı 1977 yılıdır.yapının yüz ölçümü 80,00 m2 olup, yaklaşık 42 yıllıktır. Elektrik,su ve kanalizasyon gibi her türlü belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanır.yakın çevresinde plaj,okul, cami bulunur.Taşınmaz posta adresi:Isparta İli Eğirdir İlçesi Yazla mah. Prof dr Turan Yazgan cad. No:45 Altıniş apt. İç kapı No:2 dir. borçlunun taşınmaz hissesi 3/20 olup değeri hisse değeri ise:21.643,50 TL dir.

  Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 389,00 m2 (yapı yüzölçümü:80m2)

  Arsa Payı                     : 15/150

  Kıymeti                        : 21.643,50 TL (3/20 hisse)

  KDV Oranı                 : %1

  Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 08/04/2020 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 06/05/2020 günü 11:00 – 11:05 arası

  Satış Yeri                      : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası – Eğirdir/ISPARTA

  ———————————————————————————————————————–

  Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanentebligat yerine geçecektir.

  7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/41 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2020

      Duygu KARCI

  İcra Müdür Yardımcısı

  167388

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler