• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > Eğirdir Gölü’nün Kurtuluş Reçetesi

  Eğirdir Gölü’nün Kurtuluş Reçetesi

  Eğirdir Gölü’nün Kurtuluş Reçetesi

  16 Ekim tarihinde ISVAK, SDÜ, ISUBÜ, MAREM ve EKO-BİR paydaşlığında yapılan “Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama” konulu Bilimsel ve Sektörel Çalıştay’ın sonuç bildirgesi yayınlandı.

  GÖL HAVZASINI KUŞATAN MERMER OCAKLARI

  Göl havzasını kuşatan, gölü besleyen kaynakların yer aldığı Dağ ekosisteminin bozulmasının önüne geçilmesi için; Mermer işletme ve arama ruhsatlarının sınırlandırılmasına yönelik girişimlerin başlatılması kaçınılmazdır.

  EĞİRDİR GÖLÜ ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

  Eğirdir Gölü’nün yönetimsel sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla “Eğirdir Gölü Alan Yönetimi Başkanlığı” kurulmalıdır. Bu kurum göl yönetiminden sorumlu tek kurum olarak görev yapmalıdır.

  TARIMSAL İLAÇLAMA KONTROL ALTINA ALINMALI

  Tarımsal ilaçlamada; Pestisit sınırlamasına mutlaka geçilmeli, bir sezondaki ilaçlama sayısı da 5′ e indirilerek, bu konuda kontrollü denetim mutlaka sağlanmalıdır. Havzada kaçak sondajlar tespit edilmelidir.

  Ispartalılar Eğitim Kültür Turizm Dayanışma Vakfı (ISVAK), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ve Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) paydaşlığında “Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama” konulu Bilimsel ve Sektörel Çalıştay’ın sonuç bildirgesi yayınlandı.

  Sonuç bildirgesinde Eğirdir Gölü’nü korumak adına atılacak adımlar ‘Öneriler ve Yapılması Gerekenler’ başlığıyla raporlandı. İşte o öneriler ve yapılması gerekenler…

  GÖL YÖNETİMİ TEK ELDEN YAPILMALI

  SYGM tarafından Eğirdir Gölü Havzasında, küresel iklim değişikliği perspektifinde farklı kuraklık koşulu, su kaynağı kapasitesi, arazi kullanım ve bitki deseni senaryolarına göre sektörel su tahsis planlamaları yapılmalıdır.

  Eğirdir Gölü’nün yönetimsel sorunlarının ortadan kaldırılması amacıyla “Eğirdir Gölü Alan Yönetimi Başkanlığı” kurulmalıdır. Bu kurum göl yönetiminden sorumlu tek kurum olarak görev yapmalı ve Eğirdir Gölü’ne yönelik çalışmaları DSİ 18.Bölge Müd., Çevre ve Şehircilik İl Müd., Tarım İl Müd., SDÜ, ISUBÜ vb. diğer kurumların destekleri ile koordine etmelidir.(bknz: Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı)

  ACİL OLARAK BASINÇLI SULAMA

  Eğirdir Gölü Havzasında acil olarak basınçlı sulama sistemlerine geçiş yapılmalı, sulama yöntemi olarak da acilen damla sulama sistemi yaygınlaştırılmalı, kapalı devre sulama sitemine geçiş yapılabilmesi amacıyla hâlihazırda DSİ tarafından yapılan fizibilite çalışmalarının yatırım programına alınmaları hızlandırılmalıdır.

  ÖZEL HÜKÜMLER REVİZE EDİLMELİ

  Eğirdir Gölü Özel Hükümleri revize edilerek havzanın jeolojik, hidrolojik ve sosyoekonomik özellikleri göz önünde bulundurularak, Eğirdir Gölü’nün koruma-kullanma dengesini önceleyen ve aynı zamanda uygulanabilir hükümler oluşturulmalıdır.

  Eğirdir Gölü Kuşak Atık Su Arıtma Tesisi ve\veya Bölgesel Atık Su Arıtma Tesislerinin bir an önce kurularak atık suların arıtılmadan göle ulaşması engellenmelidir.

  Çay Deresi ve Tepeli Köyü barajları projesi ile Boğazova’ya sulama suyu alınırsa, barajların kod seviyesi yüksek olduğundan elektrik kullanmadan sulama yapılması ve enerji masraflarının sıfırlanması mümkün olacaktır.

  Eğirdir Gölünde bulunan düdenler hakkında detaylı araştırmalar yapılarak, Çıkacak sonuçlara göre yarar-zarar dengesi gözetilerek kapatılıp kapatılmamasının yolları araştırılmalıdır.

  HAVZALAR ARASI SU TRANSFERİ

  Havzalar arası su transfer olanakları araştırılarak (Aksu Çayı, Manavgat Çayı vb.) Eğirdir Gölüne kazandırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

  Eğirdir Gölü havzasında kaçak sondajların tespit edilerek sayaç vb. yöntemler ile yeraltı suyu çekimleri kontrol altına alınmalıdır.

  Havzada yeni yapılacak sondajların izin süreçleri ile yeraltı suyu kullanım planlamalarında kullanılmak üzere havzanın hidrojeolojik yeraltı suyu modellemesi yapılmalıdır.

  SU TÜKETİMİ DÜŞÜN ÜRÜN DESENİ OLUŞTURULMALI

  Havzanın toprak ve iklimsel özellikleri ile uyumlu aynı zamanda su tüketimi düşük ürün deseni oluşturulması için gerekli araştırma ve uygulamaya geçiş için mevzuat, destekleme ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

  Eğirdir Gölü yüzey buharlaşma miktarının düşürülebilmesi için gerekli araştırmalar ve alt yapı çalışmaları yapılarak, uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır.

  ÜRETİCİLER İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI

  Tarımsal sulamalarda damla sulama ve yeni tekniklerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, sulama zaman planlamasının yapılması ve bunların uygulanmasına yönelik üreticilerin en kısa sürede eğitim çalışmalarıyla bilinçlendirilmelidir.

  Damla ve diğer basınçlı sulama yöntemlerinin projelendirilmesinde, sulama programlarının oluşturulmasında ve sistemlerin işletilmesinde bitki, toprak, topografya ve ekolojik koşullar göz önüne alınmalıdır.

  HEM GÖL HEM ÜRETİCİ KORUNMALI

  Bir yandan gölün korunması için gerekli tedbirler alınırken, diğer yandan üreticilerin daha az su kullanmaları nedeniyle uğrayacakları gelir kaybının önlenmesi veya azaltılması için gerekli tedbirler gerçekleştirilmelidir. Daha az su ile aynı geliri alabilmeleri sağlanmalıdır. Bu tedbirlerden biri örtüaltı tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Örtüaltı üretimde birim alan-birim su geliri açıkta üretimin 5-6 katıdır. Kuraklıktan etkilenen üreticinin mağdur olmaması için sera yapımı desteklenmelidir. Ayrıca meyve yetiştiriciliğinde malç uygulaması da su tasarrufu sağlamaktadır.

  DAHA AZ SU İLE AYNI GELİR ELDE EDİLEBİLİR

  Aynı sulama suyu miktarı ile daha yüksek gelir alınmasını sağlayan optimizasyon tekniklerinin uygulanması (optimum bitki deseni, optimum su dağıtımı), ülke genelinde tarımsal üretim planlaması yapılması gerekmektedir. Bu tekniklerle daha az su ile aynı gelirin elde edilmesi mümkündür.

  ÇİFTÇİYE DESTEK PAKETİ

  Su kaynağının yetersiz olması durumunda kısıntılı sulama yapılması ve verimin azalması zorunludur. Bitkinin su açığına karşı hassas olduğu dönemlerin ve su-verim ilişkilerinin dikkate alınmasıyla hazırlanan kısıntılı sulama programları ile verim azalmasını minimize etmek mümkündür. Sulama suyunun yetersiz olduğu yıllarda proje alanındaki her bitki için kısıntılı sulama programlarının hazırlanarak çiftçilere destek olunması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması gerekmektedir.

  Sulamada su tasarrufu sağlayacak olan teknolojilerin (toprak nem sensörleri, otomasyon sistemleri) kullanımı desteklenmelidir.

  Tarımsal sulamalarda damla sulama ve yeni teknikler, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su miktarları, sulama zamanları ve su kayıplarının önlenmesi ile ilgili üreticilerin en kısa sürede eğitim çalışmalarıyla bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Köylerde ve mahallelerde Muhtarların da desteği ile bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

  DOĞRU PROJELERE DESTEK

  Su tasarrufu sağlanması için damla sulama ve yüzeyaltı damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu sistemlerin yanlış bilgi, yanlış proje ile kurulması ve yanlış işletilmesi durumunda su tasarrufu yapılması ve verim artışı beklenmesi mümkün değildir. Ziraat Bankası desteklerinin konu uzmanı kişilerce hazırlanmayan yanlış ve yetersiz projelere dayandırılması ülkemiz için büyük bir handikaptır ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir. Damla ve yağmurlama proje desteklerinde konu uzmanı Ziraat Mühendislerince hazırlanan doğru projelerin esas alınması zorunlu hale getirilmelidir. Aksi halde üreticiler büyük kayıplara uğramaktadır.

  Sulama suyunun tarım işletmeleri düzeyinde etkin kullanılabilmesi, sulamada aşırı su kullanımının ve geç veya yetersiz sulama yapılarak gereksiz yere stres oluşturularak verim kayıplarının önlenmesi için, mühendisler, sulama ile ilgili kuruluşlar ve çiftçiler tarafından dijital ortamda kullanılabilecek olan sulama programlaması (toprak, bitki, iklim, su iletim ve sulama sistemi verilerini kullanarak bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama zamanı ve kısıntılı sulama hesaplamalarını) yapabilen dijital bir karar destek sisteminin (TAGEM-SuET gibi) kullanılması gerekmektedir. TAGEM-SuET çiftçilerin yeterli ve kısıtlı su koşullarında mevcut koşullara en uygun sulama programını belirleyebilmeleri, dolayısıyla su kayıplarının ve gereksiz verim azalmasının önlenmesi açısından önem taşımaktadır.

  Toprağının sulama açısından teknik özelliklerini bilmeyen üreticinin aşırı su kullanımının önlenmesi ve su tasarrufu yapması mümkün değildir. Eğirdir Gölü havzasında tarımla uğraşan çiftçilerin parsellerinin toprak fiziksel analizlerinin ve yaprak analizlerinin MAREM’in Toprak ve Tahlil Laboratuvarlarında yaptırması teşvik edilmelidir.

  BİR SEZONDA İLAÇLAMA SAYISI 5’E İNDİRİLMELİ

  Tarımsal ilaçlamada; Pestisit sınırlamasına mutlaka geçilmeli, bir sezondaki ilaçlama sayısı da 5′ e indirilerek, bu konuda kontrollü denetim mutlaka sağlanmalıdır.

  Mevcut ve yetersiz Eğirdir Atıksu Arıtma Tesisi; rehabilite edilerek İleri Arıtma Tesisine dönüştürülmelidir (Biyolojik ve kimyasal).

  EKO SİSTEM BOZULMAMALI

  Göl havzasını kuşatan, gölü besleyen kaynakların yer aldığı Dağ ekosisteminin bozulmasının önüne geçilmesi için; Mermer işletme ve arama ruhsatlarının sınırlandırılmasına yönelik girişimlerin başlatılması kaçınılmazdır.

  Eğirdir Gölünün ekolojik dengesinin bozulmasına paralel olarak, su ürünleri dengesinin de bozulması dikkate alındığında; göle yavru balık aşılanması/salınması ve bu balıkların DSİ’nin sulama kanalları Pompaj yaklaşım alanlarından tarlalara ve bahçelere gübre olarak gitmesinin önüne geçmek için, geçmişte yapılan birkaç proje vakit geçirilmeden hayata geçirilmelidir.

  Eğirdir gölü sorunları ve su tasarrufunun önemi konusunda yerel basında olduğu kadar ulusal basında da programlar yapılmalıdır. (BORA TÜFEKLİ)

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler