• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > 7 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  7 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  7 Mayıs’a Kadar Uzatıldı

  Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresini 7 Mayıs Cuma 24.00’e kadar uzatılmasına karar verdi.

  Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İçişleri Bakanlığının 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.

  Toplantı sonrası kamuoyuna açıklanan kararlar şöyle;
  26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenmiş ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararı ile duyurulmuştu. Yine İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi gereğince İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.04.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Kararı ile, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevliler tespit edilmiştir.
  Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2021 tarih ve 2021/28 sayılı Kararında; ¬ E¬başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına, ¬ Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna, dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e¬devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e¬başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirilmiş ve ilgili vatandaşlarımız için çalışma izni görev belgesi düzenlenmiştir. Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan; ¬ İşyeri sahipleri, ¬ Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, ¬ Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.

  Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;
  1. Daha önceki İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesinde ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2021 tarih ve 2021/28 sayılı Kararı ile yeni oluşturulan “Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
  Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,
  2. Çalışma İzni Görev Belgesinin, esas itibariyle e¬devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açık olup, bu çerçevede; Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin e¬başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabileceğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılmasına,

  3. Kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e¬başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” (BORA TÜFEKLİ)

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler