• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN YYN-002959 (04.12.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (04.12.2020)

  RESMİ İLAN YYN-002959 (04.12.2020)
  LAN
  EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  Mülkiyeti Belediyemize ait 1 (bir) adet taşınmazın satışına ilişkin ihale; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saattte Eğirdir Belediye Başkanlık Makamında, Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

  1. Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Eğirdir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
  2. Arsa üzerinde mevcut kiracı tarafından yapılan bina bulunmaktadır.
  3. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
  4. İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
   1. Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
   2. Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
   3.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi,
   4.  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
   5. Teminat mektupları dışındaki teminatların VAKIFBANK EĞİRDİR ŞUBESİ TR 7700015 00158 0072 8652 3708  Eğirdir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması ve dekontunu ibraz etmesi gerekmektedir
   6. Belediye Gelir Servisinden borcu yoktur yazısını ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
  5. Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  6. İhale üzerinde kalan müşteri, İhalede oluşacak satış bedelini 28.12.2020 tarihine kadar peşin ödemek zorundadır.
  7. Belediye Encümeni  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN:

  İlçesi Mahalle Niteliği Pafta Ada Parsel Yüzölçümü  (m²) Muhammen Bedel
  (Tl)
  Geçici Teminatı (Tl): İhale Tarihi: İhale Saati:
  EĞİRDİR BAĞLAR ARSA 15 547 5 4.662,21 4.100.000,00 123.000,00 16.12.2020 14.00

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler