• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO:13 (14.01-16.01.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:13 (14.01-16.01.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO:13 (14.01-16.01.2019)

  İ   L    A   N

   

  (ISPARTA İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN)

   

  Madde 1- Aşağıda cinsi, hisse oranı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45 maddesi gereğince Açık Teklif Usulü çerçevesinde ihale edilerek, İdarece belirlenecek muhammen bedel üzerinden satılmasına karar verilmiştir.

  Aşağıda köyü, mevkiisi, cinsi, ada, pafta, parsel ve yüzölçümü yazılı taşınmazlar 29.01.2019 tarihinde saat 11.00’de, 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45 maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ardı sıra İl Encümenince ihale edilecektir.

  İHALE KONUSU İŞİN;

   

                 

  İLÇESİ KÖYÜ HİSSESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇ. M²

  TAH. BEDEL GEÇ. TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
  EĞİRDİR BAĞILLI TAM 4068 328,00m² 2000,00TL 60,00TL 29/01/2019 11.00
  EĞİRDİR BAĞILLI TAM 4070 588,00m² 3000,00TL 90,00TL 29/01/2019 11.10
  EĞİRDİR BAĞILLI TAM 4157 28,00m² 500,00TL 15,00TL 29/01/2019 11.20

   

  Madde2- İhale Yeri: Eğirdir Yolu Üzerindeki İl Özel İdaresi Kompleksi içerisindeki hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda, İl Encümenince yapılacaktır.

   

  Madde3- İhalelere ait Şartnameler ve diğer evrakları mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görülebilir veya alınabilir.

   

  Madde4- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

  • Kanuni İkametgâhı, Nüfus cüzdan sureti,
  • Türkiye’deki Tebligat adresi,
  • Bu iş için alınmış geçici teminat alındı belgesi,(Isparta Merkez Halk Bankasındaki TR16 0001 2009 5450 0007 0000 09 no.lu hesabına)
  • Noter tasdikli imza sirküleri,
  • İstekliler adına vekâleten katılanlar, noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri,
  • Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösteri noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri,
  • İhale Şartnamesi ve ekler İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.
  • Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca (a),(b), (d) ve (e) maddelerinde istenilen belgelerin noter tasdikli sureti veya aslını,
  • Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

   

   

  Madde 5-İsteklilerin 29.01.2019 tarihinde Salı günü saat 11:00’de İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

   

  Madde 6- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR.

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler