• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO : (30.01.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO : (30.01.2020)

  RESMİ İLAN Vİ.NO : (30.01.2020)

  T.C.

  EĞİRDİR

  İCRA DAİRESİ

  2014/127 TLMT.

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bilirkişi raporuna göre;Isparta İli Eğirdir ilçesi Bağlar mah. yassıyol mevki 382 ada 33 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kapalı alanı 55,11m2 depo nitelikli kerpiç yapı,tuvalet, kuyu,elma bahçesi bulunmaktadır.Eğirdir Belediyesinin 01/03/2019 tarih ve 133/466 sayılı yazıda yürürlükte bulanan imar planına göre bir kısmı blok düzen iki katlı K.A.K.S.=0,20,bir kısmı da ayrık düzen 2 katlı tarımsal karakterli yerleşim alanında kalmakta olup K.A.K.S=0,05 yapılaşma hakkına salip olduğu ve parselin önünden 7 m genişliğinde yolun geçtiği tespit edilmiştir.depo nitelikli kerpiç yapı 55,11m2 yüzölçümüne sahip,taşınmazın üzerinde yaklaşık 6-7 yılık 165 adet elma ağacının olduğu,killi-tınlı toprak yapısına sahip, elma bahçesinin damla sulama ile sulanabildiği gözlemlenmiş,bakımlarının(sulama,gübreleme,ilaçlama vb)yapıldığı tespit edilmiş, parsel elektrik,su ve diğer belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, depo yaklaşık 30 yıl önce inşa edilmiştir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hitmetleri bedellerinin hesabında kullanılarak 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğe göre 2B grubu yapı olarak değerlendirilmiş olup, 2B grubu yapının birim maliyeti 483,00TL/m2’dir. Taşınmazın toplam değeri 154.142,51 TL olup,borçlu Ali Rıza Findos’un taşınmazdaki hissesi 1/4 payının DEĞERİ:38.535,63TL’dir.

  Ana Taşınmaz Yüzölçümü  : 1.406,27 m2

  Kıymeti                        : 38.535,63 TL (1/4 hisse)

  KDV Oranı                 : %18

  Kaydındaki Şerhler    : Tapu Kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 11:00 – 11:05 arası
  2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 11:00 – 11:05 arası

  Satış Yeri                      :Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası – Eğirdir/ISPARTA ———————————————————————————————————————–

  Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanentebligat yerine geçecektir.

  7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/127 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/01/2020

    Duygu KARCI

  İcra Müdür Yardımcısı

  167388

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler