• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > RESMİ İLAN Vİ.NO : 1020 (03.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO : 1020 (03.12.2019)

  RESMİ İLAN Vİ.NO : 1020 (03.12.2019)

  T.C.

  EĞİRDİR

  İCRA DAİRESİ

  2018/112 TLMT.

  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

  1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Isparta İl, Eğirdir İlçe, 154 Ada, 5 Parsel, ÇAYKÖY Mahalle/Köy, karaağaçlı Mevkii, Isparta İli Eğirdir İlçesi Çayköy Köyü Karaağaçlı mevkii 7154 ada 5 parsel, yüzölçümü 17.138,59 m2, ana taşınmaz niteliğinde, Dudu Öçal Tam hisse ile malik, taşınmaz üzerinde tarımsal herhangi bir ürün yok,güneyinde ormanlık, doğusu ve batısında özel mülk taşınmazlar var.Eğimli arazi,taşlık ve kır toprak yapısındadır.Tarımsal değeri yok, 2B arazisi ve ulaşım imkanları elverişsiz.m2 si:2,50TL olup Taşınmazın DEĞERİ:42.846,48 TL dir.

  Ana Taşınmaz Yüzölçümü  : 17.138,59 m2İmar Durumu          : Yok

  Kıymeti                        : 42.846,48 TL (TAM HİSSE)

  KDV Oranı                 : %18

  Kaydındaki Şerhler    :Tapu Kaydındaki gibidir.(“Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonrasında farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 say. Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 say. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir”şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır)

  1. Satış Günü : 17/01/2020 günü 14:30 – 14:35 arası
  2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 14:30 – 14:35 arası

  Satış Yeri                      : Eğirdir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat İlan Memurluğu Odası – Eğirdir/ISPARTA

  Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6-Düzenlenecek satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de ilanentebligat yerine geçecektir.

  7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/112 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/11/2019

      Duygu KARCI

  İcra Müdür Yardımcısı

  167388

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler