• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > ISUBÜ 3 Yaşında!

  ISUBÜ 3 Yaşında!

  ISUBÜ 3 Yaşında!

  18 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Türk yükseköğretim sistemimizdeki tamamen yeni bir uygulamalı eğitim konseptiyle kurulan ISUBÜ 3. yaşını kutluyor.

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 3’ncü yaşını kutluyor. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, yayınladığı mesajında “Biz Uygulamalı Bilimler Üniversitesi konseptini ülkemizin geleceği açısından “Değişimin başladığı yer…” olarak görüyoruz. Yükseköğretim sisteminde sektör ve toplum ile bütünleşmesinin hedeflendiği ve “ortak akıl” ile uygulamalı eğitim sayesinde ülkemizdeki yükseköğretimin şeklinin değişmesine öncü olması amaçlanan eğitim modelimizle;  öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğinin güncel içeriklerle artırılarak, iş dünyasına hazır bir şekilde daha deneyimli ve daha donanımlı bir mezun olmalarını sağlamak ilk önceliğimizdir. Bilgiyi, sadece bilgi olarak muhafaza etmeye değil, bilgiyi hayatın içinde kullanmaya odaklanıyoruz. Böyle bir bakış açısı da, öğrencilerimizi uygulamacı bir anlayış ile yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

  Yenilikçi üniversite perspektifinden; “Uygulamalı Eğitimde işyeri eğitim modellerini” hayata geçiriyoruz.

  Üniversitemiz, uygulama lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+2 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimi modeline geçmiştir. Bu sayede genelde Türkiye’ye, özelde ise Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edinip, öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi; sanayi ile barışık ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde çalışmalar yapmaktayız.

  ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

  Üniversite olarak, okul ortamlarında elde edilen akademik verileri yerleşkelere hapsolmaktan çıkarıp, onları Ar-Ge faaliyetleriyle; sanayinin, ticaretin, daha doğrusu bütün iş dünyasının içine taşımak zorunda olduğumuzu biliyor ve biz insanımızın daha kaliteli bir hayat sürmesi için gerekli olan yeniliklere, yeni teknolojilere imza atmanın varlık nedenimiz olduğunu düşünüyor ve “Uygulamalı Eğitimde ‘Ortak Akıl ‘ ” mottosuyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.

  Üniversitemiz; 688 akademik ve 578 idari personel ile 19.720 önlisans; 4828 lisans; 689 yüksek lisans; 253 doktora ve 72 ülkeden 306 uluslararası öğrenciye yükseköğrenim hizmeti veren, geçmişten gelen birikimler de dahil edildiğinde 123.345 mezun vermiş; halihazırda 24 bini aşkın öğrencisiyle dev bir ailedir.

  Kurulduğu günden bu yana birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Üniversitemizde, önemli ölçüde ses getiren etkinlikler arasında “Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi “Geçmiş ve Geleceği” Çalıştayı”, Tübitak-4004 “Proje Atölyesi Etkinliği”, “GÖL YÖNETİMİ” Çalıştayı, Bilim Şenlikleri, 1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı (Mamuşa Çiftçi Eğitim Programı), FAO Eğitim Projesi, Uluslararası Tıbbi Sülük Sektörü Web Semineri vs. gibi faaliyetler bu kısa zaman dilimi arasında gerçekleşmiştir.

  “Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde (DİLMER) ile Türkçe dil öğretimini daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SEM) ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (UZEM) Pandemi koşullarında önemi bir defa daha ortaya çıkan Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapacaktır. Veri Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’miz (VERİM) ile istatistik ve biyoistatistik alanlarında ihtiyaç duyulan sağlıklı ve güvenilir bilgi edilme yolunda önemli adımlar atılırken, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SİBEM), veri ve bilgi güvenliği konusunda birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışmalara imza atmış ve eğitmenlik/hakemlik gibi görevlerle birçok projede yerini almıştır. Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (GÜLAB), Isparta’nın tıbbî ve aromatik bitkiler ile kozmetik sektöründe dünyada marka olma yolunda olması yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (MEDYAMER) sayesinde bu alanla ilgili öğrencilerimiz, gazete, dergi, tv çekimi, radyo yayını gibi alanlarda uygulamalı eğitimlerle sektöre hızlı ve etkili bir şekilde hazırlanmaktadır. En yeni kurulan merkezimiz olan Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (ENAR) ile Üniversitemizin özellikle yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ülkemize katma değer sağlayacak projelere yön verilmesi hedeflenmiştir. Kariyer Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezinin (KAGEM) ana hedefi, üniversitemiz mezun ve öğrencilerini en iyi staj ve iş imkanlarıyla buluşturmaktır. Nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin ve bölgesinin önder laboratuvarından olmak kendini sürekli olarak geliştiren ve yenileyen bir anlayış ile n Merkezi Araştırma Laboratuvarı Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Nöro bilim disiplininin ilişkili olduğu diğer alanlarda toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve bu konuda öncü bir merkez olmak için Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) kurulmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri sağlığı, balıkçılık, su ürünlerinde temel bilimleri konularında araştırmalar yapmak üzere Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜRAM), Türkiye sulak alanlarında dağılım gösteren tıbbi sülük popülasyonlarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamak amacıyla politikalar ve yöntemler geliştirmek ve bilimsel araştırmalar yaparak ilgili karar alıcı ve uygulayıcı birimleri bilgilendirmek, koruyucu ve iyileştirici önlemlerin alınmasını sağlamak maksadıyla Tıbbi Sülük Uygulama Ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Ülkenin genel kalkınma hedefleri ve kalkınma planlarını dikkate alarak, kırsal kalkınma çalışmalarına yön verecek temel politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalara katkı vermek amacıyla Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşturulmuştur.

  ÇOK SAYIDA PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar TÜBİTAK tarafından desteklenen 45 adet (10 adet 1001, 25 adet 1002, 2 adet 1003, 2 adet 1005, 2 adet 3001, 1 adet 3501, 1 adet BİDEB-2218 ve 2 adet uluslararası )  bilimsel projeyi hayata geçirdik. Ayrıca Kurumdışı kaynaklardan 1 adet BAKA destekli Proje, 1 adet TAGEM Projesi ve 1 adet Gençlik ve Spor Bakanlık Projesi yürütülmüştür. Üniversitemiz öğrencilerinin 2020 yılında desteklenen TÜBİTAK 2209-a proje sayısı 34’tür. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projelere ilave olarak 105 adet Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında  (66 adet Yüksek Lisans Projesi, 3 adet Doktora projesi, 28 adet BTAP projesi, 5 adet Covid-19 projesi, 2 adet Güdümlü Proje ve 1 adet Fikri Sınai Mülkiyet Projesi ) projeyi ve ayrıca ülkemiz ve bütün dünyanın mücadele ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı konusunda, bilimsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak yetişmiş bilim insanı ve altyapı olanaklarımızı seferber etmek maksadıyla “ISUBÜ-COVID-19: Salgının Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşerî ve Teknik Çözümler” başlıklı bir projeyi kendi kaynaklarımızla finanse ederek destekledik.

  Bu pandemi döneminde, uzaktan eğitime ülkemizde en kolay adapte olmuş olan Üniversiteler içerisindeyiz. Özellikle Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulumuzun güçlü alt yapısı sayesinde hiçbir aksaklığa mahal vermeden, hızlı bir şekilde sorunsuz olarak bütün düzeydeki eğitimlerimizi ve sınavlarımızı uzaktan eğitim metotlarıyla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

  Üç yıl içerisinde yerleşke yerini büyük ölçüde çözmüş olmakla beraber, önümüzdeki aylarda yeni yerleşke alanlarımızda inşaatlarımız hızla yükselecektir.

  Kurulduğumuzdan bu yana büyük emek ve özverilerle kurumsal aidiyetimizi düşünerek canla başla çalışan tüm personelimiz ile sevgili öğrencilerimizle beraber tüm ISUBÜ ailesinin 3. yılı kutlu olsun. Isparta’mıza ve ülkemize bu güzide kurumu kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı iletiriz” dedi. (BÜŞRA AKGÜN)

   

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler