• Eğirdir Akpınar Gazetesi
  Haberler> > Amacımız Başarılı Girişimlerin Artması

  Amacımız Başarılı Girişimlerin Artması

  Amacımız Başarılı Girişimlerin Artması

  KOSGEB Isparta Müdürü Yurdun Yıldırım, Başkan Veli Gök’ün davetlisi olarak Eğirdir Belediye Meclisinin 7 Aralık 2021 tarihli toplantısına katıldı. Toplantıda Eğirdir’in gelişimi ve kalkınması için fikirler masaya yatırıldı.

  KOSGEB Isparta Müdürü Yurdun Yıldırım, Başkan Veli Gök’ün davetlisi olarak Eğirdir Belediye Meclisinin 7 Aralık 2021 tarihli toplantısına katıldı. Toplantıda Müdür Yurdun YILDIRIM davetleri nedeniyle Belediye Başkanı Veli Gök’e ve Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ederek KOSGEB faaliyetleri ve destekleriyle ilgili bir sunum yaptı ve  Eğirdir’in gelişimi için bazı önerilerde bulundu.  KOSGEB desteğiyle işlerini kuran 2 başarılı girişimci de (Kadın girişimci Perihan HUN ve genç girişimci Süleyman VURAL) toplantıda kendi girişimcilik hikayelerini anlattılar.

  Devletin milli bir kurumu olan ve KOBİ’leri destekleyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kurum olup 1990 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir. KOSGEB başlangıçta sadece imalatçı sanayii işletmelerini destekleme görevini yüklenmişken, 2009 yılında kuruluş kanunundaki değişiklik ile ticaret, hizmet, maden, inşaat gibi birçok diğer sektörlerdeki işletmeleri de destekleme görevini üstlenmiştir. Çünkü sanayi sektörü her ne kadar ülkenin gelişiminde lokomotif sektör de olsa sanayi sektörünü geliştirmek için bu sektörle yatay ilişkideki diğer sektörlerin de geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.  Destekleme görevi dışında kalan sayılı bazı sektörler (eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, eğlence vd.) haricindeki diğer tüm sektörlerdeki KOBİ’ler KOSGEB’in hedef kitlesini oluşturmaktadır.  KOSGEB’in görevlerine, ülkede girişimcilik kültürünü ve işbirliği kültürünü yaygınlaştırma görevleri de eklenmiştir. Özellikle Ar-Ge tabanlı yenilikçi girişimciliğin yaygınlaştırılması ve işletmelerin ortak iş yapma kültürünü geliştirerek başarılı yerli ve yabancı ortak yatırımların ülkeye kazandırılması arzu edilmektedir.

  KOBİ’lere verilen önem nedeniyle Hükümet tarafından KOSGEB’in destek bütçesi her geçen yıl artırılmıştır. Kurumun şu anda 2 milyar TL civarında destek bütçesi bulunmaktadır.

  2018 Yılı’nda destek programlarını yenilemeye başlayan KOSGEB, ülke ihtiyaçlarındaki değişimler, teknolojideki gereklilikler, son zamanlarda coğrafyamızdaki siyasi gelişmeler nedeniyle ithalat bağımlılığını azaltma zorunluluğu gibi nedenlerle yeni destek programlarını yürürlüğe almış, eski destek programlarını revize etmiş ya da yürürlükten kaldırmıştır. Bu değişimlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin kuruma yüklediği görevler ve değişen şartlara göre İdare Başkanlığı’nın aldığı proaktif tedbirler etkili olmuştur.

  İŞTE KOSGEP DESTEK PROGRAMLARI

  • Girişimcilik Destekleri

  Program, imalatçı girişimciliği ve teknoloji tabanlı yenilikçi girişimciliği öncelemekte olup desteklenecek girişimlerin geleneksel girişimciliğe ve faaliyet konusunun teknoloji seviyesine göre ayrılarak desteklenmesini sağlamaktadır. Buna göre;

  • Geleneksel Girişimler (Büyük oranda imalat dışı sektörlerdeki girişimler) 65 bin TL’ye kadar desteklenmektedir.
  • İleri Girişimler, faaliyet konusunun teknoloji düzeyine göre 170 bin TL’den 370 bin TL’ye kadar destek alabilmektedir.

  Destekler geri ödemesiz (hibe)’dir.

  Ayrıca KOSGEB destekli girişimciler anlaşmalı 11 bankadan 70.000 TL’ye kadar kredi kullanmaları durumunda kredinin faizine veya kâr payına KOSGEB destek sağlamaktadır. Böylece yeni girişimcilerin sermaye ihtiyacına da önemli katkı verilmektedir.

  Programdan yararlanmak için; işletme kurmadan önce KOSGEB girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak, son 3 yıl içinde şahıs işletmesi sahibi olmamak ve tüzel kişi bir işletmede %30 ve üzeri ortaklığının olmaması gerekmektedir. Girişimcilik eğit imleri herkes tarafından ONLİNE eğitimler olarak KOSGEB web sayfasından (www.kosgeb.gov.tr) e-devlet şifresi ile alınabilmektedir.

  • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

  Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi, yeni ürün, süreç, sistem ve uygulamaların ülkeye ve insanlığa kazandırılması amacıyla Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda girişimcilere ve KOBİ’lere 750.000 TL’ye kadar geri ödemesiz-geri ödemeli destekler sağlanmaktadır.

  • Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ Teknoyatırım) Destek Programı

  Bu program Ar-Ge İnovasyon Destek Programının devamı niteliğindedir.  Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan Programda yenilikçi teknolojik ürünlerin seri üretimi için geri ödemeli-geri ödemesiz 6.000.000 TL’ye kadar KOBİ’lere destek verilmektedir.

  • Stratejik Ürün Destek Programı

  Program, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur. Programda ülkenin ihtiyacı olan ithal bağımlı olduğumuz teknolojik ürünlerin ve ara malların yerli üretilmesi için yapılacak yatırımlara 6.000.000 TL’ye kadar geri ödemeli-geri ödemesiz destek verilmektedir.

  • İşbirliği Destek Programı

  Programda KOBİ’lerin işbirliği ile yapılacak yatırımlara 10.000.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.  İşletmeler arasında ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliklerinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak işbirlikleri teknoloji düzeylerine göre farklı miktarlarda desteklenmekte olup, teknoloji düzeyi orta-yüksek ve yüksek ürünlere yönelen işbirlikleri geri ödemeli-geri ödemesiz daha yüksek destek miktarları ile ödüllendirilmektedir.

  • Yurtdışı Pazar Destek Programı

  Program, ülkenin ekonomik gelişimini olumlu olarak etkileyen ve ülkeye doğrudan katma değer sağlayan ihracat faaliyetlerinin artırılmasını hedeflemektedir. Uluslararası pazarlara açılan ihracatçı KOBİ’lerin sayısının artırılması ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile 300.000 TL’ye kadar %100 destek sağlanmaktadır. Desteğin %70’i hibe, %30’u geri ödemelidir.

  • İşletme Geliştirme Destek Programı

  Programda İşletmelerin gelişimine katkı yapacak 11 ayrı başlıkta sunulan destek kalemleri ile 725.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

  Destekler hakkında detaylı bilgiler KOSGEB’in resmi internet sitesi olan www.kosgeb.gov.tr ‘den, 444 1 567 No’lu çağrı merkezinden ve KOSGEB Müdürlüklerinden edinilebilecektir.

  EĞİRDİR’İN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYABİLECEK BAZI ÖNERİLER:

  • Eğirdir hem nüfus olarak hem girişimcilik konuları olarak büyük bir girişimcilik potansiyeline sahip olmasına rağmen diğer ilçelere göre KOSGEB’in desteklediği girişimci sayısı olarak yeterli düzeyde değildir. Eğirdir Belediye meclis üyelerinden bu konuda destekleri beklenmekte olup girişimci potansiyeli olan gençleri KOSGEB’e yönlendirmeleri istenmiştir.
  • Eğirdir’in sahip olduğu ekonomik potansiyellerin katma değerli ürünlere dönüşmesi ve ilçenin refah seviyesinin artması için yeni girişimlere ve yeni girişimcilere ihtiyaç vardır. Örneğin; İlçede üretilen elmaların ve diğer meyvelerin kurutularak üretilen kuru meyvelerin yurt dışı ihracat pazarları dahil satılarak büyük gelir getirme imkanı bulunmaktadır. Isparta’dan bir girişimci meyve ve sebze kuruları üretip yurtiçi ve yurt dışı satışını yaparak gıda sektöründe Türkiye’de 2020 yılının en hızlı büyüyen 2. Firması olmuştur. Benzer başarılar Eğirdir’den de çıkabilir. Gıda imalatı konusunda kurulacak yeni girişimlere KOSGEB 170.000 TL’ye kadar hibe destek vermektedir.
  • Tıbbi ve Aromatik bitkilerin işlenmesi ve katma değerli ürünlere dönüştürülerek satılması konusunda Eğirdir önemli bir potansiyele sahiptir. Eğirdir MAREM kuruluşu Eğirdir’in önemli bir değeri olup bu konuda büyük bilgi birikimine sahiptir. MAREM ve SAREM gibi kuruluşların bilgi birikimini girişimcilikte ve ilçenin gelişiminde değerlendirmek gerekir.
  • Eğirdir ilçemiz Makendonya’nın Ohri gölü kenarındaki Ohri şehrine çok benzemektedir. Ohri şehri yaklaşık 5.000 yatak kapasitesi ile önemli bir turizm destinasyonudur. Yıllık yaklaşık 350.000 adet turist bu şehri ziyaret etmektedir. Eğirdir Belediye Meclisi üyeleri Ohri şehrine bir ziyaret düzenleyerek bu şehrin başarısını modelleyebilirler.
  • İlçenin ürettiği ürünlerin yurt dışı ihracat pazarlarına sunulması için işbirliği yapılarak yeni ihracat şirketi/şirketleri kurulabilir. Birliğin gücü ile büyük başarılar sağlanabilir. Bu konularda KOSGEB destekleri alınabilir.

  KOSGEB DESTEKLİ GİRİŞİMCİLER

  Yurdun YILDIRIM’ın sunumundan sonra KOSGEB destekli iş kuran girişimciler konuşma yaparak meclis üyelerine girişimcilik serüvenlerini anlattılar. Desteklerinden dolayı KOSGEB Müdürüne ve KOSGEB personellerine teşekkür ettiler.

  Kadın girişimci Perihan HUN Eğirdir Yılgıncak köyünde işletmesini kurmuş olup ELFİNROSE markası ile doğal hammaddelerle Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel, pestil vb. imalatı ve Makarna, şehriye, kuskus, tarhana, salça, turşu ve benzeri mamullerin imalatını yapmaktadır. En yakın yardımcısı oğlu olup, kendisi ile beraber ailesinden ve çevresinden 4-5 kişiyi üretimde ve satış işlerinde çalıştırmaktadır. Ürettiği doğal ve kaliteli ürünleri internet pazarlamacılığı ile veya doğrudan müşterilere satışını yapmaktadır. Ürünlerini İngiltere ve Kanada gibi ülkelere de göndererek yurt dışı satışlara da başlamıştır.

  Genç girişimci (2000 doğumlu) Süleyman Vural Eğirdir merkezde Vural Reklam unvanlı işletmesinde Işıklı ve Işıksız Tabela Yapımı, Kutu Harf Yapımı, Resimli Baskı ve Plotter Kesim Folyo Yapımı, Resimli Branda yapımı gibi reklamcılık sektörüne tedarik sağlayan ürünler üretmekte olup babasıyla birlikte Eğirdir ve köylerine hizmet sunarak önemli bir ihtiyacı gidermektedir.

  Temennimiz; Eğirdir ilçemizde farklı konularda katma değer üreten benzer başarılı girişimlerin sayısının gittikçe artması ve ilçemizin kazanmasıdır.

  Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök Eğirdir Belediye Meclisinde verdiği sunum ve katkılardan dolayı KOSGEB Isparta Müdürü Yurdun Yıldırım’a teşekkür etti. (EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN BÜROSU)

   

  Etiketler:
  • Yorum ekle

  Bu haberler ilginizi çekebilir!
  Yukarı Geri Ana Sayfa
  Etiketler